Personuppgiftspolicy

Text block

I samband med att du använder den här webbplatsen, skapar ett konto hos oss och/eller på annat sätt lämnar dina personuppgifter till oss godkänner och samtycker du till att Jobbsidorna Sverige AB, org. nr 556999-7041, lagrar och använder din angivna personuppgifter i syfte att matcha dig med potentiella arbetsgivare genom att ex. lämna vidare dina personuppgifter till potentiella arbetsgivare (dvs. våra samarbetspartners och kunder), skicka e-postutskick med annonser avs. utlysta tjänster och rekryteringsevent, och liknande marknadsföringsåtgärder. Vidare godkänner och samtycker du till att Jobbsidorna Sverige AB:s samarbetspartners och kunder kontaktar dig i syfte att upplysa dig om utlysta tjänster. Vi upplyser dig även härmed om att Jobbsidorna Sverige AB:s verksamhet omfattar ett flertal jobbsidor genom vilka dina personuppgifter kan komma att nyttjas enligt ovan.

Du har rätt att när som helst begära insyn i vilka uppgifter vi har lagrade om dig, begära rättelse av felaktiga personuppgifter samt begära att vi raderar de lagrade personuppgifterna.

Du kan när som helst återkalla ditt godkännade och samtycke till vår hantering av dina personuppgifter.

Notera att en begäran om radering av personuppgifterna, eller ett återkallande av ditt godkännande och samtycke till vår hantering av dina personuppgifter, medför att ditt konto kommer raderas eftersom det förutsätter att vi hanterar dina personuppgifter.