Studie av restspänningar i en gjuten komponent och deras inverkan på livslängd och deformationsbeteende vid belastning 1580 visningar0 ansökningar

Att teoretiskt och ev. experimentellt undersöka hur restspänningar i gjutna komponenter inverkar på utmattningslivslängd och deformationsbeteende vid belastning.

De flesta tillverkningsprocesser introducerar restspänningar i den tillverkade komponenten. Dessa restspänningar kan inverka både positivt och negativt på komponentens prestanda. I en gjuten komponent leder olika svalningsförhållanden i olika sektioner av komponenten till att restspänningar kan uppstå.

UPPDRAGSBESKRIVNING

För att öka förståelsen för hur restspänningar inverkar på en komponents livslängd och deformationsbeteende vid belastning ska restspänningar framtagna med hjälp av gjutsimulering importeras till en kommersiell finita element (FE) programvara, Abaqus, och FE-analys utföras. Jämförelser av hur komponenten beter sig då man tar med alternativt inte tar med restspänningarna från gjutprocessen är centrala i arbetet. I mån av tid så önskas även en komponent gjutas upp och experimentellt utvärderas avseende restspänningar och inverkan av dessa.

Examensarbetet utförs på SP:s avdelning Bygg och mekanik – Hållfasthet och konstruktion (BMh) i nära samarbete med en industriell partner som förser examensarbetet med gjutsimuleringsverktyg och ev. provmaterial.

Det är önskvärt att närvaron vid SP är hög under genomförande av examensarbetet. Boendemöjligheter finns på SP:s anläggning i Borås. Viss ekonomisk ersättning utgår vid slutfört och godkänt arbete.

  1. Litteraturstudie/teoretisk bakgrund som diskuterar restspänningar i gjutgods och deras inverkan på gjutna komponenters prestanda, gjutsimulering av restspänningar och FE-analys
  2. Gjutsimulering och FE-analys av gjuten komponent (med och utan restspänningar)
  3. Ev. experimentell utvärdering och verifiering av FE-analys och simulerade restspänningar
  4. Analys av resultat
  5. Rapportskrivning och presentation

Påbörjas i januari 2011 och färdigställs under vårterminen (avslutas senast 2011-06-30).

Omfattning: 30 hp (motsvarande 20 veckor heltidsarbete). Examensarbetets omfattning kan anpassas för att utföras av en eller två studenter.

KVALIFIKATIONER

Goda kunskaper i FEM och materialteknik (gärna med gjuteriteknisk inriktning).

ANSÖKAN & KONTAKT

Torsten Sjögren

Tel: 010-516 52 49

  • Annonsen har tyvärr löpt ut.
Dela annonsen
RISE är en unik kraftsamling för att öka samhällets innovationstakt. Genom att samla flera forskningsinstitut och ett hundratal testbäddar och demonstrationsmiljöer i en innovationspartner skapar vi bättre förutsättningar för samhällets problemlösare.

Vi samlas kring utmaningar, och organiserar oss därefter. Experter inom helt olika områden löser tuffa problem och tänker nytt tillsammans. Beroende på utmaning och uppdrag kan vi ta olika roller i innovationssystemet, och när det behövs skapar vi en ny.

Vi ägs av svenska staten och arbetar med – och på uppdrag av – näringsliv, akademi och offentlig sektor. Tillsammans utvecklar vi tjänster, produkter, teknologier, processer och material som bidrar till en hållbar framtid och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Om oss

TEKNOLOGJOBBEN lanserades 2014 av några studenter som tyckte att det var alldeles för tidsödande och krångligt att hitta jobb. Sedan dess har vi blivit Sveriges största karriärsida för teknologer och nyutexaminerade ingenjörer på nätet och Facebook

Kontakta oss

Du kommer lättast i kontakt med oss genom att maila info@teknologjobben.se


Annonsera hos oss

Intresserad av att annonsera hos oss? Klicka här för att läsa mer

Har du redan ett konto? Klicka här för att lägga upp en annons

Gilla oss

Gör som över 5 000 andra, gilla TEKNOLOGJOBBEN på facebook för att ta del av aktuella jobbannonser, nyheter och tips som du inte hittar någon annanstans.