Nya konstruktioner till sjöss – förbandsteknik 1726 visningar0 ansökningar

SP undersöker möjligheter att studera ett flertal egenskaper som hållfasthet vid olika temperaturer och vid brand, dynamiska egenskaper som frekvensberoende och styvhet och även akustiska egenskaper. Syftet är att successivt ta fram metoder att bestämma kvalitén på fogar genom kostnadseffektiva provmetoder och skalmodeller.

Ett stort intresse riktas idag mot lättare konstruktioner där inriktningen i stort utvecklats mot en användning dels av lättare material, bl a kompositmaterial, men också av höghållfasta material för att reducera vikten. Målsättningarna innebär att nya och starkare krav ställs på att förbandet och utformningen av förbanden kan uppnå motsvarande funktion som vid konventionella lösningar. Vid montering och hopfogning av nya konstruktionsmaterial dels med varandra men även med mer konventionella material finns många frågeställningar kring hur hållfastheten påverkas både på kort och lång sikt.

Vi ser en potential att utveckla området med hjälp av nya mättekniker och beräkningsmodeller.  Det finns idag alternativa tekniker för att studera beteenden i material och förband som kan utnyttjas för att utveckla kunskapen om förbanden.

 

UPPDRAGSBESKRIVNING

SP undersöker möjligheter att studera ett flertal egenskaper som hållfasthet vid olika temperaturer och vid brand, dynamiska egenskaper som frekvensberoende och styvhet och även akustiska egenskaper. Syftet är att successivt ta fram metoder att bestämma kvalitén på fogar genom kostnadseffektiva provmetoder och skalmodeller.

Beskrivning av arbetet i examensjobbet:

• Befintlig litteratur inom området finns samlas i rapport.
• Studera och föreslå mätutrustning/metod som skulle kunna användas.
• Mäta med föreslagen metod i en labuppställning
• Analys av resultat och rekommendationer
• Rapportskrivning

KVALIFIKATIONER

Den som utför detta examensarbete bör ha kunskaper om skeppsbyggnad och kompositmaterial samt gärna kännedom om mätteknikområdet. Detta examensarbete kombinerar teoretiska kunskaper med ny erfarenhet av labbutrustning som kompletterar utbildningen på ett intressant och utvecklande vis.
Arbetet utförs som ett examensarbete på civilingenjörsutbildning (20v) av en eller två personer.

ANSÖKAN & KONTAKT

Susanne Hurtig;  010 516 5108  susanne.hurtig@sp.se
Krister Larsson;   010 516 5729  krister.larsson@sp.se
Erland Johnson;  010 516 5622  erland.johnson@sp.se

  • Annonsen har tyvärr löpt ut.
Dela annonsen
RISE är en unik kraftsamling för att öka samhällets innovationstakt. Genom att samla flera forskningsinstitut och ett hundratal testbäddar och demonstrationsmiljöer i en innovationspartner skapar vi bättre förutsättningar för samhällets problemlösare.

Vi samlas kring utmaningar, och organiserar oss därefter. Experter inom helt olika områden löser tuffa problem och tänker nytt tillsammans. Beroende på utmaning och uppdrag kan vi ta olika roller i innovationssystemet, och när det behövs skapar vi en ny.

Vi ägs av svenska staten och arbetar med – och på uppdrag av – näringsliv, akademi och offentlig sektor. Tillsammans utvecklar vi tjänster, produkter, teknologier, processer och material som bidrar till en hållbar framtid och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Om oss

TEKNOLOGJOBBEN lanserades 2014 av några studenter som tyckte att det var alldeles för tidsödande och krångligt att hitta jobb. Sedan dess har vi blivit Sveriges största karriärsida för teknologer och nyutexaminerade ingenjörer på nätet och Facebook

Kontakta oss

Du kommer lättast i kontakt med oss genom att maila info@teknologjobben.se


Annonsera hos oss

Intresserad av att annonsera hos oss? Klicka här för att läsa mer

Har du redan ett konto? Klicka här för att lägga upp en annons

Gilla oss

Gör som över 5 000 andra, gilla TEKNOLOGJOBBEN på facebook för att ta del av aktuella jobbannonser, nyheter och tips som du inte hittar någon annanstans.